Braun Katalin, coach

Telefon:

06 30 460 6404

Küldetésem

Küldetésem, hogy támogassam az embereket kibontakozásuk és kiteljesedésük során, hogy minél több szeretetet, alkotókészséget és bátorságot vigyenek saját és környezetük életébe. Hogy saját céljuk felé haladva felismerjék a hatékonyságot, a beteljesülést, a könnyedséget és az örömöt.

Braun Katalin vagyok. Tizenhat év hazai és nemzetközi felsővezetői tapasztalattal, 2010. óta integrált coachként, trénerként és 2011. óta család- és szervezetállítási vezetőként dolgozom. Két fiam van, akikre büszke vagyok.

Az USA beli L.I.F.T. International-nél szereztem meg az integrált coaching ismereteimet, a Lemma Coaching-nál az Akkreditált Coach minősítést, az ICF-nél nemzetközileg akkreditált ACC minősítést, a Rendszerakadémián pedig család- és szervezetállítást tanultam. Akkreditált mediátorként is végeztem a Napvitézek Kft-nél (amely képzést most a Tertius Kft. vett át). Daubner Bélánál tanultam az integratív módszertant, amelyet az ügyfeleimmel való coaching kommunikáció során használok. Szupervízióra járok, hogy ezzel is a leghatékonyabb munkát szolgáltathassam a vendégeim részére.

Hálás vagyok mestereimnek és tanáraimnak, mint Gail Taylor, Heinrich Breuer, Gunthard Weber, Wilfried Nelles, Wilfried de Philipp, Sigfried Essen, Daubner Béla, Wiesner Edit, Longa Dressler, Csurgó Sándor, Féderer Ágnes, Angster Mária, Dr. Tiber Péter.

Ezt megelőző főbb tanulmányaim: BME-en szerzett Építőmérnöki diploma, Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett Nemzetközi Marketing területen közgazdász diploma, Postgraduate Diploma in Management at Hogheschool van Amsterdam, Postgraduate Diploma in International Business at University of Bristol in association with Ecole Nationale Des Ponts et Chaussées, Executive M.B.A. at Ecole Nationale Des Ponts et Chaussées in association with University of Bristol.

Felsővezetőként is nagy hangsúlyt fektettem a csapatszellem kiépítésére, egyben az egyének szakmai fejlődésére és kiteljesedésére. Fontos volt számomra, hogy mindez játékossággal és örömmel párosuljon. Arra törekedtem, hogy szakmai téren sikeres legyek és egyben harmóniában legyek családommal és környezetemmel. Az anyaság és a karrier összeegyeztetése folyamatos kihívás volt az életemben, az egyensúly volt a kulcsszó számomra.

2009-ben döntöttem el, hogy új pályára lépek, amelyben még jobban kiteljesedhetem, és amelyben úgy a saját, mint mások fejlődését tudom segíteni. Tovább akartam vinni mindazt, amit addig is szerettem csinálni, és egyben új lehetőségeket feltárni. Az emberek, szervezetek teljes egészségéhez és kiteljesedéséhez való hozzájárulásban találtam meg mindezt. A coaching, tréneri, szervezetfejlesztő és rendszerállító pályát választottam. Intenzív képzéssel fejlesztettem tovább készségeimet, hogy továbbra is szakmailag magas színvonalon nyújtsam szolgáltatásaimat. Coachként és rendszerállítóként több elemet továbbvittem a vezetői tapasztalataimból és egyben új készségeket fejlesztettem ki. Többek között az intuíció, érzékelés erőteljes kibontakoztatása tartozik ezek közé.

A Coachok Szakmai Szövetségének és az ICF (International Coach Federation) tagja vagyok. Több corporate coaching konferencia, mint a Lelki ellenállás fejlesztése és stresszkezelés, Kiégés megelőzés, Munkahelyi lelki egészség, Új generációs vezetők, Vezetői kompetenciák fejlesztése innovatív coaching eszközökkel témakörökben a szövetség főszervezőjeként járultam hozzá a coaching népszerűsítéséhez és, hogy a coaching mit nyújthat a szervezetek számára.

Részt vettem a MagNet Ház által megszervezésre kerülő Civil Reggeli programsorozatban önkéntes munkával, rövid előadásokat tartva több,mint száz civil szervezet részére a szervezetfejlesztés és kommunikáció témakörökben.

Szeretek rajzolni, kiállítások során bemutattam ezeket. Meleg színekkel dolgozom, non-figuratívak a rajzaim. Vereseket írok és ismerkedem a novellaírással is, tagja vagyok a gödöllői Irodalmi Kerekasztal Körnek (IRKA) és verseim megjelentek az Irkávé blogban és 2016. végén kiadott Darwin parázik IRKA Antológiában egy novellám és versem jelent meg, és 2018-ban a 10 éves jubileumi Irka kötetben szintén egy novellám, egy versem és a rajzaim jelentek meg. A rajzokon és írásokon keresztül megtapasztaltam az elvárások nélküli, felszabadult alkotás örömét. 2019 tavaszán létrehoztam a Gödöllői Fotós Kört, szeretek fotózni és szándékomban állt olyan közösséget építeni, ahol egymást inspiráljuk és tanulunk egymástól.  2019 őszre már 118 tagja van a fotós körnek és többed magammal dolgozunk sikeresen ebben a közösségben.

Jelenleg saját vállalkozásomat vezetem.  Cégvezetőkkel, szervezetekkel, magánemberekkel, párokkal dolgozom, workshopok és csoportok vezetésében nagy tapasztalattal rendelkezem, és magabiztosan mozgok több kultúrájú közegben. Vezetőfejlesztő- és készségfejlesztő képzéseket, és workshopokat vezetek. Harmadik éve képezek ki család- és szervezetállítás vezetőket.

A fentieken felül támogatom a HR területen a folyamatváltozásokat, szervezetfejlesztést  multinacionális vállalatoknál, ezzel is egyesítve  úgy az üzleti, mint a segítő szakmában felhalmozott tudásomat és tapasztalatomat. Digitalizációs projektekben is részt veszek,  a folyamatfejlesztésen kívűl a változáskezelésben dolgozom együtt a szervezetekkel.

Naponta látom, hogy ügyfeleimmel való partneri együttműködésem jelentős mértékben hozzájárul ügyfeleim sikereihez, boldogságához, amely öröm és megtiszteltetés számomra.

Ha Ön is szeretne gyorsabb, hatékonyabb és maradandó eredményeket, örömmel társulok Önhöz, hogy céljai elérésében partnerként támogassam Önt. Kérem, adja meg elérhetőségeit, én felveszem Önnel a kapcsolatot, és lehetőséget biztosítok Önnek egy fél órás díjmentes konzultációra.

Értékeim

Empátia – Megértést és empátiát fejezik ki klienseim felé, még olyan esetekben is, amikor ez érzelmileg kihívást okoz nekem.

Bizalom – Bizalmi légkört teremtek, hogy a kliens természetesen és feszélyezetlenül fejezhesse ki magát és bízalommal foduljon felém az együtt töltött idő alatt. Klienseim titkait megőrzöm.

Hatékonyság – 90 perc vagy annál kevesebb idő alatt elérem, hogy a kliens elmozdulást tapasztaljon a célja felé. Hatékonyan, világosan és tudatosan fejezem ki a gondolataimat.

Hitelesség – Őszintességel fordulok a klienseim felé. Saját és kliensem értékrendje szerint fejezem ki a gondolataimat.

Nyitottság a visszajelzésekre – Visszajelzéseket kérek, és beépítem azokat az együttműködésünkbe.

Becsületesség – Érzékenységgel fordulok a kliens sebezhetősége felé. A klienst támogatom tudatosságának fejlődésében, hogy felfedje saját belső bölcsességét. Azokban a pillanatokban, amikor késztetést érzek arra, hogy feltárjam saját benső világomat, vagy amikor elhárítónak érzem magam, önuralmat és önismeretet teremtek magamban. Azon értékek alapján beszélek és cselekszem, melyekkel etikus coach-ként köteleztem el magam.

 

Többlátószögűség – Egy belső történet vagy konfliktus mindkét oldalán megértést tanúsítok és segítek. Hozzájárulok a mindkét oldal szükségleteinek integrálásához és megbékéléshez olyan helyzetekben, amikor feszültségről és elidegenedésről van szó.

Kooperatív együttműködés – elismerve és helyt adva a kliens és saját szükségleteinknek.

Rugalmasságot tanúsítok és a saját elképzelésem előtérbe helyezése nélkül a klienst rávezetem, hogy saját maga ismerje fel a számára a legjobb eredményhez vezető utat. Saját tudásomat tisztelettel és empátiával fejezem ki.

Megbízhatóság – Körültekintéssel, tudatosan és felelősséggel készítem, tartom be és zárom le megállapodásaimat.

Képessé tenni másokat – Hozzájárulok ahhoz, hogy kliensem képesnek és felszabadultnak érezze magát arra, hogy önmagát adja, s azzá váljon, ami lenni akar.

Call Now Button